Sophos Akademi

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Bilişim ve Teknoloji
 4. »
 5. Dünya Ekonomik Forumu’na Göre 10 Trend Yetenek

Dünya Ekonomik Forumu’na Göre 10 Trend Yetenek

Sophos Akademi Sophos Akademi -

İlk bakışta basit ama etkili 10 yeteneği Dünya Ekonomik Forumu belirledi. 2018 Mesleklerin Geleceği Raporu’na göre halihazırda ihtiyaç duyulan veya 1-2 yıla kadar trend olacağı tahmin edilen 10 beceri aşağıdaki gibidir.

 1. Analitik Düşünce ve İnovasyon

Verileri ele alarak işlerle ilgili sorunları ve çözümleri değerlendirmek amacıyla mantığı kullanma becerisine sahip olmak ve buna bağlı olarak yeni fikirler ve çözümler geliştirmek için yaratıcılık ve alternatif düşünce anlamına gelen inovasyon birinci sırada yer alıyor.

 1. Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri

Yeni bilgilerin hem mevcut hem de gelecekteki problem çözme ve karar verme üzerindeki etkilerini anlama ile ilgilidir. Bu kabiliyet, yeni şeyler öğrenirken veya öğretirken duruma uygun eğitim-öğretim yöntemlerini seçme ve kullanma becerisine sahip olma anlamına gelir.

 1. Yaratıcılık, Özgünlük ve İnisiyatif

Yaratıcılık, kendi fikirlerini denemeyle ilgilidir. Özgünlük, belirli bir konu veya durum hakkında alışılmadık veya zekice fikirler üretme veya bir sorunu çözmek için yaratıcı yollar geliştirme becerisi ile ilgilidir ve inisiyatif ise sorumlulukları ve zorlukları üstlenmeye istekli olmak anlamına gelir.

 1. Teknoloji Tasarımı ve Programlama

Teknoloji tasarımı, kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet etmek için ekipman ve teknoloji üretme veya uyarlama becerisidir. Programlama sırasında çeşitli amaçlar için bilgisayar programları yazılmaktadır.

 1. Eleştirel Düşünme

Sorunlara alternatif çözümlerin, sonuçların veya yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için mantık ve muhakeme kullanma yeteneğidir.

 1. Karmaşık Problem Çözme

Seçenekleri geliştirmek, değerlendirmek ve çözümleri uygulamak için karmaşık sorunları tanımlamak ve ilgili bilgileri gözden geçirmek önemsenmektedir.

 1. Liderlik ve Sosyal Etki

Liderlik etme, sorumluluk alma, fikir ve yön verme istekliliği ile ilgilidir. Sosyal etki ise enerjiyle ve liderlik kabiliyetiyle organizasyondaki diğer kişileri etkileyebilme becerisidir.

 1. Duygusal Zekâ

Duygusal zekânın birkaç yönünden bahsedilir. Birincisi diğerleri için kaygılanmaktır. Başkalarının ihtiyaç ve duygularına duyarlı, aynı zamanda anlayışlı ve yardımcı olmanın gelecek için önemli bir beceri haline geleceği tahmin edilmektedir. İkincisi iş birliğidir. Başkalarıyla hoş olmak, iyi huylu ve iş birlikçi bir tutum sergilemek de duygusal zekânın bir parçası sayılmaktadır. Üçüncüsü sosyal yönelim ve sosyal algıdır. Yalnız değil, başkalarıyla çalışmayı tercih etmek, işte başkalarıyla kişisel olarak bağlantı kurmak, başkalarının tepkilerinin farkında olmak ve bunu neden yaptıklarını anlamak, sosyal yönelim ve sosyal algısallığın amacı olarak görülür.

 1. Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma

Akıl yürütme ve fikir oluşturma, problem çözmede bilginin uygulanmasını ve manipüle edilmesini etkileyen yeteneklerdir.

 1. Sistem Analizi ve Değerlendirmesi

Sistem analizi, bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini ve koşullar, işlemler ve ortamdaki değişikliklerin sonuçları nasıl etkileyeceğini belirlemektir. Sistem değerlendirmesi ise sistem performansının ölçütlerini veya göstergelerini, sistemin hedeflerine göre iyileştirmek veya düzeltmek için gereken eylemleri belirlemektir.

Kaynak: weforum.org

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir