Pazartesi , Mayıs 16 2022

Kurumlarda Kimlik, Stres ve Yönetici Desteği Arasındaki İlişki

Türkiye’de yeni yapılan bir araştıramaya göre, yöneticiler tarafından desteklenen çalışanlar daha yüksek motivasyona sahip oluyorlar. Desteklenen çalışanlar ise yöneticileri destekliyorlar böylece olumlu örgüt iklimine katkı sağlıyorlar.

M. Esat Demirci, Halil Ekşi ve Mustafa Özdener tarafından gerçekleştirilen yeni bir  araştırmada, örgütsel kimlik ile örgütsel stres arasındaki ilişkide  örgütsel desteğin aracı rolü incelendi.  Örgüt kimliği ve olumlu örgüt havası yaratmada örgütsel desteğinin etkisini tespit etmeye odaklanan araştırmacılar, aşağıdaki sorularda cevap bulmuş oldular.

  1. Örgütsel destek, örgütsel kimlik ve örgütsel stres arasında bir ilişki var mı?
  2. Örgütsel destek, örgütsel stres ve organizasyonel stres arasındaki ilişkide arabulucu rolüne sahip midir?

Araştırmacılar, olumlu örgüt algılasında örgütsel desteğin aracı rolünü belirlemek için nicel araştırma yöntemlerinden Stres ve Örgütsel Kimlik Korelasyonel Araştırma Tasarımını kullandılar.  Bu modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için istatistiksel bir yaklaşımla desteklediler.

Araştırma, öğretmenleri üzerinde yapıldı

Araştırma; anaokulları, ilkokullar, ilkokullar ve liselerde görev yapan 320 öğretmen ile görüşülerek gerçekleştirildi. Veriler, anaokullarında ve ilkokulda çalışan devlet okulu öğretmenlerinden elde edildi. Bu öğretmenlere; Örgütsel Stres Ölçeği ile Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve Örgütsel Kimlik Ölçeği uygulandı. Algılanan örgütsel destek, örgütsel stres ve örgütsel kimlik düzeyi arasında tespit edilen doğrudan ve dolaylı korelasyonlar ise Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak analiz edildi. Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların başta önerdikleri yapısal modeli doğrulandığı sonucuna ulaştıklarını söylüyorlar.

Destek, stresi azaltıyor

Analiz sonuçları, örgütsel kimliğin örgütsel stresi ve algılanan örgütsel desteği önemli ölçüde yordadığını göstermiştir. Örgütsel kimliğin örgütsel stres üzerindeki etkisinin, algılanan örgütsel desteğe tamamen aracılık ettiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre örgütsel destek, örgütsel kimlik ile örgütsel stres arasındaki ilişkide aracılık rolü oynamaktadır.

Araştırmadan elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, yöneticiler tarafından desteklenen çalışanların daha yüksek motivasyona sahip oldukları ve daha başarılı oldukları bulgularına ulaşılırken desteklenen çalışanlarında yöneticileri destekledikleri böylece olumlu örgüt iklimine önemli katkı sağladıkları bulgularına ulaşıldı.

Desteğin artırılması etkili

Ayrıca organizasyonlarda stresle mücadele etmek ve güçlü bir organizasyonel kimlik oluşturmak için organizasyonel desteği artırmak gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Organizasyon içindeki stres azaltılmasının  organizasyonun verimliliği ve etkinliğini artırmada  katkıda bulunacağı da anlaşıldı.

Araştırmada elde edilen bir başka ciddi sonuç ise örgüt yönetim tarzlarının örgüt üzerinde ciddi etkileri olduğunı gösteriyor.  Yönetsel davranış veya yöneticilerin üyelerinin performansını artırabilecek niteliklerinin artırılması ve de yöneticiler insan ilişkileri gibi konularda yetkinliklerini yükseltilmesi halinde çalışanların moral ve motivasyonunu artabilir, daha objektif performans değerlendirmeleri yapmak mümkün olabilir.

Okul yöneticileri dikkat!

Bu bağlamda  organizasyon düzenleme  ve inisiyatif alma, kollektif ve daha sağlıklı bir çalışma çalışma ortamı sağlayabilir. Böylece arzu edilen örgüt kimliği oluşturularak tüm çalışanlara benimsetilebilir. Araştırmacılar, bu hususlara dikkat eden okul yöneticilerinin de kendilerine önemli faydalar sağlayacağı düşüncesindeler.

Halil İbrahim İşbilici

Hakkında Halil Ibrahim İşbilici

1972 Isparta doğumludur. Marmara Üniversitesi PDR mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Bilişim bölümünde yapmıştır. ABD, Kanada ve Rusya’da çeşitli mesleki eğitimler almıştır. İyi derecede Rusça ve İngilizce bilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir