Sophos Akademi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Bilişim ve Teknoloji
  4. »
  5. Sesli Kitabın Hızlı Yükselişi

Sesli Kitabın Hızlı Yükselişi

Sophos Akademi Sophos Akademi -

Amerikalıların neredeyse 5’te biri sesli kitap okuyor. Araştırmalar, farklı formatlardan oluşan kitap tüketim alışkanlıkları arasında sesli kitapların tüketiminde artış olduğunu gösteriyor.

Ocak ayında yapılan Pew Research Center anketine göre, Amerikalıların yaklaşık dörtte üçü (% 74) farklı bir formatlarda da olsa yılda en az bir kitap okuyor. Bu oranlar 2012’den beri büyük ölçüde aynı. Hâlâ en popüler format, basılı kitaplar. Amerikalıların % 67’si geçtiğimiz yıl, bir adet basılı kitap okudu.

Basılı ve e-kitap okuyucularının payları 2016’da yapılan ankete benzer olsa da sesli kitap okuyan-dinleyen Amerikalıların payında % 14’ten % 18’e doğru çıkan, mütevazı fakat istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görülmekte. Amerikalıların yıllık kitap okuma sayısı ortalama yılda ortalama 12. Tipik Amerikalı son 12 ayda dört kitap okudu. Bu rakamlar, Pew Research Center’ın kitap okuma alışkanlıklarını ilk araştırmaya başladığı 2011 yılından beri büyük ölçüde değişmedi. Belli dijital kitap formatlarındaki kısmi büyümeye rağmen, göreceli olarak az sayıda Amerikalının, basılı kitaplar dışında kalan dijital kitapların (sesli kitap ve e-kitapları) tüketiminde bir farklılık oluşturduğu görülmektedir.

 

Amerikalıların yaklaşık %39’u sadece basılı kitapları okuduğunu, %29’u ise hem dijital formatta hem de basılı kitapları okuduğunu söylüyor. Amerikalıların %7’si ise sadece dijital kitap okuduğunu ve son 12 ayda herhangi bir basılı kitap okumadığını söylüyor.

Bazı demografik grupların “dijital kitap okuyucuları” olma olasılığının diğer gruplara göre daha fazla olması beklenirken genel olarak bu davranış geniş bir demografik yelpazede görece benzer bir hal almaktadır. Örneğin, 18 ila 29 yaşındakilerin % 10’u sadece dijital formatta kitap okuyor, bu oran 50-64 yaş aralığı ile karşılaştırıldığında %5, 65 yaş üstünde ise %4 olarak görülmektedir. İlginçtir ki bu konuda eğitim veya yıllık hane geliri ileilgili önemli bir farklılık görülmemektedir. Üniversite mezunlarının % 7’si, yalnızca dijital kitap okuyucularıdır bu oran liseden mezun olmayanlar arasında ise % 5’tir.

 

Üniversite Mezunu Gençler Daha Çok Okuyor

2018’de kitap okumadaki demografik farklılıklar önceki Pew Research Center anketlerinde görülen dağılıma yakın bir istatistik sergilemiştir. Örneğin, üniversite mezunlarının üniversite okumayanlara göre ve genç yetişkinlerin 65 yaş ve üstünde bulunanlara oranla daha çok kitap okuduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, bazı demografik gruplar, 2016 ya nazaran farklı formatlarda kitap okumaya daha eğilimlidir. Bazı örnekler şöyle inceleyebiliriz:

Genç yetişkinler, son 12 ayda 18-29 yaşındaki genç yetişkenlerin yaklaşık dörtte biri (%23) bir sesli kitap dinledi.  Bu oran 2016’da ise % 16 idi.

Üniversite Mezunları ve Kırsal Kesim

2016 ile karşılaştırıldığında son 12 ayda bir basılı kitap okuyan veya sesli kitap dinleyen üniversite mezunlarının payı sırasıyla yüzde 6 ve 7 oranında artmıştır. Özellikle son 12 ay içinde bir sesli kitap dinleyen lise mezunlarının payı, aynı zaman dilimi boyunca neredeyse ikiye katlandı, 2016’da %9 iken bugün % 16’ya ulaşmış durumda. Farklı toplumsal koşullarda yaşayan yetişkinlerin sesli kitapları dinleme oranı aynıdır. Ancak kırsal bölgelerde yaşayanların % 17’si, son 12 ayda bir sesli kitap dinlemiş, bu oran 2016’da %10’a yakındı.

 Alaattin Aslan

Kaynak

  • Pew Research Center/02/03/2018

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir