Pazartesi , Mart 20 2023

Tag Archives: din

“Din Nedir?” Sorusuna 20 Farklı Filozofun Verdiği Cevap

Filozoflar kavramları severler. Hatta cömert bir kavramsallaştırma alışkanlığa sahiptirler. Yaptıkları tanımlarda ya dinin kökenine inerek dindarlığın anlamına ya da dinin, insan ve toplum hayatındaki rolüne odaklandıkları görülür. Bununla birlikte çok bariz bir etki de şudur: Filozofların genel yaklaşımı dini, nasıl tanımladıklarını etkilemiştir. Örneğin Weber gibi esentialistler (özcüler) dinin anlamına, Durkheim …

Daha Fazlasını Oku

Dijital Din, Geleneksel Dine Karşı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Şevki Işıklı ve öğrencisi Hilal Gökbayrak yaptıkları son araştırmalarında dini mesajın yayılımını modelledi. Dijital dini teorileştirebilmek için önce dini iletişimin modellenmesinin gerektiğini belirten Işıklı ve Gökbayrak’ a göre dijitalleşme, muhafazakarlığın kaynağı ve koruyucusu olarak görülen dini dahi dönüştürüyor. Din tasarımında radikal değişimlere yol açan …

Daha Fazlasını Oku

İlahiyatçılar ve Felsefeciler, Yapay Zekâ ve Transhümanizmi Din Açısından Değerlendirecekler

Felsefecilerin ve teologların yapay zeka ve transhümanizmin dini açıdan ele alacakları “Uluslararası Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din Sempozyumu”nun programı belli oldu.  17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında, Zoom ve YouTube üzerinden online  gerçekleştirilecek sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından 40’a yakın akademisyenin katılması bekleniyor. Sempozyumda, zengin konu başlıkları ve oturumlarıyla …

Daha Fazlasını Oku

Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din Çalıştayı’nın Düşündürdükleri

25 Haziran 2021 tarihinde “Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din” konulu çalıştay, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ortak çalışması ile gerçekleştirildi. Alanında uzman birçok akademisyen konu hakkındaki düşüncelerini ve öngörülerini YouTube kanalı üzerinden canlı olarak bizimle paylaştı. Bu çalıştay Türkiye’de yapay zekâ ve transhümanizmi dini açıdan değerlendiren …

Daha Fazlasını Oku

Sanal Dünyada Dini ve Manevi Danışmanlık Ayrımı

Günümüzde psikoloji, din ve maneviyat birbirinden farklı alanlarmış gibi algılansa da bu böyle değildir. Aydınlanma’dan önceki zaman diliminde psikoloji, felsefenin alt dallarından biriyken bile; psikoloji, din ve maneviyat birbirlerinin alanlarına giren ve kendi sorularına cevaplar arayan, birbirlerinden yaralanan disiplinlerdi. Maneviyatı dinden ve dindarlıktan farklı bir kavram olarak değerlendirenler; maneviyatın anlam …

Daha Fazlasını Oku

İslam Felsefesinde İnsan Davranışları Üzerine

Eylemlerimizde gerçekten özgür müyüz yoksa her şeyin belirleyicisi Allah mı? İmadaldın Al-Jubouri Müslüman filozofları karşı karşıya getiren bir ihtilaf üzerine konuşuyor. Orta çağda yaşayan Müslüman filozofları, o zamanlar sıklıkla meşgul eden sorulardan birisi insan davranışlarının tercihen mi yoksa dış bir güç tarafından mı belirlendiğiydi. Determinizmin savunucuları insan iradesini zayıf ve …

Daha Fazlasını Oku

Manevi Danışmanlık, Dine ve Psikolojiye Karşı mı?

Maneviyat kavramı günümüzde sıkça duyduğumuz bir kavram olmaya başlamıştır. İlk defa 17. Yüzyılda bu kavram mistisizm ve ibadetle ilgili Fransa’da dincilik (quiestism) akımı taraftarlarını eleştirmek için “alaycı ifade” olarak Madam Guyon’un “La Nouvelle Spritualite” isimli eserinde kullanıldı[1] ve literatüre geçti diyebiliriz. Çıkış amacının tersine, bu kavram zaman içinde din ve …

Daha Fazlasını Oku

Hilelere İnanıyor muyuz? Siyasetin ve Dinin Geleceğe Tepkisi

Diyelim bebeğinizde onu sakat bırakacak bir genetik hastalık var. Engelli olarak doğacak ve birkaç hafta içinde muhtemelen ölecek. Ve bu durum anne karnındayken tespit edildi. Bu durumu düzeltebilecek teknoloji de keşfedilmiş. Ama seçtiğiniz görevliler, din görevlilerinin de desteğini alarak, gerekli bilimsel gelişmeleri yasal olarak engellemiş. Bu hastalığın tedavisi yurt dışında …

Daha Fazlasını Oku

“Anlam” İhtiyacı Bakımından Toplum 5.0’da “Değer” Vurgusu

Teknoloji ilerleyip daha çok amaca hizmet etmeye başladıkça son derece şaşırtıcı gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Öyle ki uzmanlar, bugüne kadar ki yıkıcı inovasyonların gelecekteki gelişmelere göre sadece ısınma hareketleri olduğunu söylüyor ve bu geleceği ancak “belirsizlik” kavramıyla açıklayabiliyorlar. Artık tek öngörülenin, belirsizlik olduğu bir çağa doğru ilerlemekteyiz. Bilgi Çağı olarak …

Daha Fazlasını Oku