Tag Archives: eşitlik

Feminizm ve Hukuk

Feminizm, kadınların Aydınlanma dönemi sonrası özellikle, 18. yüzyıl ve sonrasında toplum içerisinde; sosyal, ekonomik, siyasal, hukuki pek çok alanda erkeklerle aynı haklara sahip olmak adına verdikleri mücadelelerin genel adı olarak tanımlanabilir. Feminizm, temelinde cinsiyet eşitsizliğine karşı verilen mücadeleler vardır. İnsanların, doğduklarında sahip oldukları ve seçemedikleri cinsiyetlerden dolayı bir sorumluluğu ya …

Daha Fazlasını Oku

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Anısına

“Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların tarihinde önemli bir gün olmaya devam ediyor. 8 Mart’ın hikayesi aslında çok uzak bir geçmişe de sahip değil. İlk kadınlar günü etkinliği Amerika Sosyalist Partisi tarafından 1909’da, New York’ta kutlanmıştır. Daha sonra resmi olarak ilk defa Kopenhag’da, 26-27 Ağustos …

Daha Fazlasını Oku

Cinsiyet Ayrımcılığının Antropolojik Verilerle Değerlendirilmesi

Toplumsal cinsiyet kavramı günümüzde halen tartışmalı bir kavramdır. “Gender” ve “sex” kavramlarının sırasıyla toplumsal cinsiyet ve cinsiyet olarak ayırımının yapılması, ilgili çalışmaları kavramak için önemlidir. Toplumsal süreçler ile oluşturulan toplumsal cinsiyet kavramının, biyolojik cinsiyetten ayrıldığına dair görüşler vardır. Simone De Beauvoir “İkinci Cinsiyet” kitabında kadının toplumsal süreçler içerisinde dezavantajlı konumunu, …

Daha Fazlasını Oku

Feminizm ve Dil İlişkisi

Gündelik hayatlarımızda iletişimimizi sağladığımız en önemli araçlardan biridir dil. Kültürel olarak toplumlar arasında farklılıklar gösteren bu güçlü yapı, tarihsel süreçte birçok değişime uğramıştır. Tabii ki toplumsal anlamda dil üzerinde duracağımızdan sadece bir iletişim aracı tanımlamasından öteye bakmamız gerekmektedir. Dil ve Toplumsal Cinsiyet Toplumsal cinsiyet, anne rahmine düştüğümüz andan itibaren üzerimizde …

Daha Fazlasını Oku

Üçüncü Dalga Feminist Hareketler

Üçüncü dalga feminizm, Amerika’da 1990’ların sonlarında yükselen, kadınların birinci ve ikinci dalga feminizm hareketleri zamanları sırasında sürdürdükleri politik ve sosyal hak mücadelelerinin bir sonraki adımıdır. Kadın eşitsizliğinin kendinden önceki dalgalarda nasıl ele alındığını eleştiren üçüncü dalga feminizm, özellikle kendisinden bir önceki hareket olan, ikinci dalga feminist harekette temsil edilmeyen ve …

Daha Fazlasını Oku

Son 10 Yılda Feminizm Üzerine Yazılmış En İyi 10 Türkçe Makale

Yasemin Yüksel, Sophos Akademi okurları için feminizm üzerine yazılmış en iyi 10 Türkçe makaleyi derledi ve özetledi. Makale tanıtım ve özetleri aşağıdaki sıralamaya göre verilmiştir. Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri – Gün Taş (2016) Kadına Tahakküm ya da Eril Usun Tavırları – Şevki Işıklı …

Daha Fazlasını Oku

Mill ve Rousseau’nun Kadına Yaklaşımları

Yüzyıllardır gelenekler, ataerkil toplum yapıları, kadına bakış açısını değiştirmenin ve geliştirmenin önünü kesmektedir. Ne kadar bir şeyler değişmiş görünse de yerleşik kadın ve erkek kodlarını çözmek ve kırmak sanıldığı kadar kolay değildir. Birçok düşünürün kafa yorduğu bu konuyla ilgili biz yazımızda iki karşıt görüşe sahip kişinin görüşleri üzerinde duracağız: Jean-Jacques …

Daha Fazlasını Oku

Liberal Feminizm ve Marry Wollstonecraft

Fransız İhtilali ve Aydınlanma Dönemi’ne dayanan liberal feminizm, bu dönemin temelini oluşturan “insanın temel ve doğal haklarına müdahale edilemez” ilkesini merkeze alır. Bu ilkenin yanında rasyonalizmi, bireyselliği ve bireysel hürriyeti ilke olarak benimser. Erkeğe verilmiş her hak, koşulsuz olarak kadının da hakkıdır. Ancak döneme baktığımızda evlenen kadın, malları üzerindeki bütün …

Daha Fazlasını Oku

Harriet Taylor Mill: Hayatı ve Kadınların Oy Hakkı İçin Mücadelesi

Harriet Taylor Mill, 1807 yılında Walworth’da doğmuştur. Kadın haklarının eski savunucularından olan İngiliz filozoftur. Mill yalnızca birkaç yazısını kendi adı altında paylaşmış ve bu yazıları dışında düşüncelerini eşi J. Stuart Mill’e eserlerinde yardımcı olarak gösterebilmiştir. “Monthly Repository” adında, 1806-1838 yılları arası yayınlanan İngiliz dergiden başka Taylor’a, kendi adıyla atfedilen bir …

Daha Fazlasını Oku

Siberfeminizm Nedir?

Siberfeminizm kelime anlamı olarak Yunancadaki sibernetik (kybernétes) kavramının ön ekini almıştır yani siberfeminizm aslında sibernetik ve feminizm kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. “Feminizm ise politik bir teori olup pratikte tüm dünya kadınları için mücadele eder: renkli kadınlar, işçi sınıfı olan kadınlar, yoksul kadınlar, engelli kadınlar, lezbiyenler, yaşlı kadınlar, ekonomik olarak ayrıcalıklı beyaz …

Daha Fazlasını Oku