Sophos Akademi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Bilişim ve Teknoloji
  4. »
  5. Yakın Gelecekte Mesleklerin Yüzde 47’si Yok Olacak

Yakın Gelecekte Mesleklerin Yüzde 47’si Yok Olacak

Sophos Akademi Sophos Akademi -

“Bilgisayar ve robotlar hangi meslekleri tehdit ediyor?” Bu soru bir şekilde herkes tarafından gündeme getiriliyor. Oxford Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı, geleceğin iş dünyasıyla ilgili son derece detaylı bir araştırma yapmışlar. “The Future of Employement, How Susceptible Are Jobs to Computerization?” yani “İstihdamın Geleceği, Meslekler Bilgisayar Tarafından Yürütülmeye Ne Kadar Hassas? başlıklı araştırma, ABD özelinde yakın gelecekte hangi işlerin bilgisayarlar tarafından yürütülme olasılığının yüksek, hangilerinin düşük olduğuna dair çarpıcı detaylar içeriyor. Tüm ülkeler kendi için benzer sonuçları bu araştırmada bulabilir. Raporda tam 702 meslek sıralanmış.

Grafik, genel başlıklar altında iş kollarının hangilerinin yüksek ve düşük olasılıkla bilgisayarlar tarafından yürütüleceği tahminini gösteriyor.
Bilgisayarlar tarafından yürütülmesi en düşük olasılık taşıyan ilk 10 iş.
Bilgisayarlar tarafından yürütülmesi en yüksek olasılık taşıyan 10 iş.

Araştırmanın sonuç kısmı aşağıdaki gibidir:

“Bilgisayarlaşma, tarihsel olarak açıkça kurallara dayalı faaliyetler içeren rutin görevlerle sınırlandırılmış olsa da büyük veri algoritmaları şimdi hızla model tanımaya dayanan etki alanlarına giriyor ve kolayca rutin olmayan bilişsel görevlerdeki işgücü yerine geçebiliyor. Ek olarak, gelişmiş robotlar daha geniş bir manuel görev kapsamı gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak gelişmiş duyular ve el becerisi kazanıyor. Bunun, endüstriler ve meslekler arasında çalışmanın doğasını değiştirmesi muhtemeldir.”

“Bu yazıda şu soruyu soruyoruz: Mevcut meslekler, bu teknolojik gelişmelere ne kadar duyarlı? Bunu değerlendirmek için, 702 detaylı mesleğin bilgisayarlaşma olasılığını tahmin etmek adına yeni bir metodoloji uyguluyoruz. Bu tahminlere dayanarak, gelecekteki bilgisayarlaşmanın işgücü piyasası sonuçları üzerindeki beklenen etkilerini, risk altındaki işlerin sayısını ve bir mesleğin bilgisayarlaşma olasılığı, ücretler ve eğitim kazanımı arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi hedefledik.”

“Bilgisayarlaşma olasılıklarına bağlı olarak yüksek, orta ve düşük riskli meslekleri birbirinden ayırıyoruz. Gerçekten otomatikleştirilecek işlerin sayısını tahmin etmeye teşebbüs etmiyoruz ve belirtilmeyen yıllar boyunca potansiyel iş otomatikleştirilebilirliğine odaklanıyoruz. Tahminlere göre, ABD’de toplam istihdamın yüzde 47’si yüksek risk kategorisindedir. Bunları risk altındaki işler olarak adlandırırız- yani, beklediğimiz işler kısa bir süre sonra, belki de önümüzdeki bir veya iki yıl içinde otomatikleştirilebilir.”

“Modelimiz, ulaştırma ve lojistik mesleğindeki çoğu işçinin, lojistik mesleklerinin, ofis ve idari destek çalışanlarının büyük çoğunluğu ile üretim mesleklerindeki işgücünün risk altında olduğunu öngörmektedir. Bu bulgular literatürde belgelenen son teknolojik gelişmeler ile tutarlıdır. Daha da şaşırtıcı bir şekilde, ABD’deki iş büyümesinin geçtiğimiz on yıllar içerisinde gerçekleştiği hizmet mesleklerinde istihdamın önemli bir kısmının bilgisayarlaşmaya karşı oldukça duyarlı olduğunu görüyoruz. Bu bulgular için ek destek, servis robotları için pazardaki son büyüme, hareketlilik ve el becerisini içeren görevlerde insan emeğinin karşılaştırmalı üstünlüğünün giderek azalması ile sağlanmaktadır.”

“Son olarak, ücretlerin ve eğitim kazanımının bilgisayarlaşma olasılığı ile güçlü bir negatif ilişki gösterdiğine dair kanıtlar sunuyoruz. Bu bulgunun, sermaye derinleşmesinin vasıflı emek talebine olan göreceli talep üzerindeki etkisinin on dokuzuncu, yirminci ve yirmi birinci yüzyıl arasında bir süreksizlik olduğunu ima ettiğini not ettik. On dokuzuncu yüzyıl üretim teknolojileri, görevlerin basitleştirilmesi yoluyla vasıflı emek yerine büyük ölçüde ikame edilmişken, yirminci yüzyılın Bilgisayar Devrimi orta gelirli işlerin azalmasına neden olmuştur. Modelimiz, işgücü piyasası kutuplaşmasına yönelik mevcut eğilimde bir düşüş olacağını, bilgisayarlaştırmanın temelde düşük vasıflı ve düşük ücretli mesleklerle sınırlı kaldığını öngörüyor. Sonuç olarak, bulgularımız teknoloji ilerledikçe, düşük vasıflı çalışanların bilgisayarlaşmaya duyarlı olmayan görevlere (yani yaratıcı ve sosyal zekâ gerektiren görevlere) yeniden tahsis edeceği anlamına gelir. Ancak işçilerin yarışı kazanması için yaratıcı ve sosyal beceriler edinmeleri gerekecek.”

 

Raporun tamamını okumak isteyenler linkten ulaşabilirler.

Çeviren: Elif Akçay

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir