Sophos Akademi

Mürüvvet Çalışkan

Mürüvvet Çalışkan

Din-Bilim-Felsefe ve Eğitim ile ilgili bilimsel makalelerinin yanı sıra değişen aile yapıları ile ilgili Kur'an merkezli bakış açısıyla yazılmış makaleleri de bulunmaktadır.

Uygulamalı Felsefe

Dinlerde Hesap Verebilirlik Olgusu

1 213

Dini terminolojide hesap verebilirlik, kişinin dünyada yaşarken veya öldükten sonra ahirette yapıp ettiklerinden dolayı aşkın…

Uygulamalı Felsefe

Hesap Verebilirliğin Pozitif İyi Oluşa Etkisi

1 4490

Pozitif Psikolojinin kurucusu Martin Seligman, “öğrenilmiş çaresizlik gibi mutluluk da öğrenilebilir” diyor. Ayrıca emek ve…

Uygulamalı Felsefe

Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din Çalıştayı’nın Düşündürdükleri

1 267

25 Haziran 2021 tarihinde “Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din” konulu çalıştay, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi…

Bilişim ve Teknoloji

Bitik Erkekler: Sosyal Medya Erkekliği Nasıl Sabote Etti?

0 286

“Bitik Erkekler” kitabının yazarları Philip Zimbardo ve Nikita D. Coulombe pandemi öncesinde Amerikalı erkeklerde tehlike…