Abdulkadir BÜYÜKBİNGÖL

Sosyal Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Akıllı ve Yapay Toplumlar (Toplum 5.0) ana araştırma alanlarıdır. Posthümanizasyon meselesine karşı iyimserdir ama sosyal “değer”lere takıntılıdır. Editörlük ve görsel yönetmenlik mesleki tecrübe alanı iken “Çevrim İçi Serbest Gazetecilik” faaliyetleri de aklının bir köşesini sürekli meşgul eder.

Web 3.0 Nedir, Neden Geleceğin İnterneti Deniliyor?

Web 3.0’ın vaatleri gerçekleşirse toplumun gördüğü en şiddetli değişimlere tanık olabiliriz. “Bu makine bir sunucudur. KAPATMAYIN!” (Tim Berners-Lee 1990). En baştan başlayalım. Web 1990’da kuruldu. İlk versiyonu olan Web 1.0 basitti. Bir web tarayıcısı açarsınız, bir web sitesi yazar ve Enter tuşuna basarsınız. Web sitesi ekrana yüklendiğinde artık gezinebilirdiniz. Web …

Daha Fazlasını Oku

NFT, O Kadar Da Masum Bir Faaliyet Alanı Değil

Dijitalleşme yönünde fiziksel dünyada zorunlu bir dönüşüm yaşanırken ekonomik veya sosyal varlıkların da dijital dünyada bir an önce kendine bir yer bulması için telaşlı çalışmalar sürdürülüyor. Öyle görünüyor ki yakın zamanda fiziksel ile dijital arasında bu ayrımı yapmaya gerek kalmayacak derecede sınırlar gittikçe belirsizleşecek. Blockchain teknolojisinin anahtar görevi gördüğü bu …

Daha Fazlasını Oku

Modern Nesneler Sisteminde Gizlenen Tüketim Oyunu

Nesnelerin, bir dünya görüşünü olduğu gibi yansıtma kabiliyeti bulunmaktadır. Yatak yalnızca bir yatak, sandalye de yalnızca bir sandalye işlevi görmekten başka bir işe yaramıyorsa bunlar arasında herhangi bir ilişkiden söz edebilmek de mümkün değildir. Modern dünyada her şey aslî hüviyetinden uzaklaştırılıp bağlamlarından koparılarak tüketilmektedir. Modern ekonominin, tüketim mefhumu üzerine kurulduğu …

Daha Fazlasını Oku

Modern Hayat ve Değer Çatışması: Nutella Sendromu

Geçen gece gördüğüm düşte bir takım kişilere Türkiye’de Kürtlerin, Dünya’da ise Türklerin “nutella sendromu” yaşadıklarını anlatıyordum. Uyandım, “Allah hayra yorsun!” dedim ve hemen en yakın araştırma aracımız olan Google’a başvurdum. Tabii ki böyle bir sendrom yoktu. Belli ki “üstüm açık kalmış” dedim ve üzerinde durmadım. Fakat daha sonra Sophosakademi’de yayınlanan …

Daha Fazlasını Oku

Posthumanizasyon, Toplum 5.0’ı Nasıl Etkileyecek?

Toplumları akıllandırmak, daha zeki davranmalarını sağlamak artık mümkün olabilir. Sosyal robotlar, bedenlenmiş yapay zekâlar, yetenekleri artırılmış insanlar… Hepsi Toplum 5.0 içindeki hayali tasarımlar gibi duruyor fakat araştırmacılar bunu bir projeye dönüştürmüş haldeler. Japonların başlattığı Toplum 5.0 tartışması giderek dünyanın dört bir yanında tartışılan bir teknolojik ütopya halini aldı. Ruskin Üniversitesi’nden …

Daha Fazlasını Oku

Düşünce Şeklinizi Değiştirmeye Yardımcı Olacak 10 Filozof

Bugünkü sorunlara tatbik edebileceğiniz en etkili fikirler, bazılarını ilk defa duyacağınız bu filozoflar tarafından geliştirildi.  Savaş, kötülük, çevre, mutluluk, hayvanlar, dil, iletişim ve medyaya dair Antik Yunan’dan modern dünyaya, düşüncelerinin yaşam şeklini değiştirebilecek filozofları bir araya getirdik.  Hannah Arendt Hannah Arendt, 20. yüzyılın en önemli siyasi düşünürlerinden biri. 1933’te Almanya’dan …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Bilişim Kavramı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal yönünü inceleyen araştırmalar bilgi, bilgi sistemleri, bunları kullanan kişiler ve kullanım özellikleri arasındaki ilişkilere odaklanan analizler ortaya koymaktadır. Bilgisayar bilimlerinden bilgi-bilime; iletişimden ekonomiye ve psikolojiye birden çok disiplinin uzun yıllardır konu edindiği bu çalışmalar, çeyrek yüzyılı aşkındır “sosyal bilişim” kavramı altında ele alınmaktadır. Tanımsal bir …

Daha Fazlasını Oku

“Anlam” İhtiyacı Bakımından Toplum 5.0’da “Değer” Vurgusu

Teknoloji ilerleyip daha çok amaca hizmet etmeye başladıkça son derece şaşırtıcı gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Öyle ki uzmanlar, bugüne kadar ki yıkıcı inovasyonların gelecekteki gelişmelere göre sadece ısınma hareketleri olduğunu söylüyor ve bu geleceği ancak “belirsizlik” kavramıyla açıklayabiliyorlar. Artık tek öngörülenin, belirsizlik olduğu bir çağa doğru ilerlemekteyiz. Bilgi Çağı olarak …

Daha Fazlasını Oku

McLuhan’ın Galaksisinde Doğan Tipografik Bilinç: Ulusçuluk

Marshall McLuhan, ünlü eseri Gutenberg Galaksisi’nde “ulusçuluk”un teknolojik bir bilinç ürünü olduğu ileri sürmektedir. Bu teknoloji ise tipografi, yani fonetik alfabedir. Kitapta konu ile ilgili hayli ilginç bir okuma serüveni sunan McLuhan’a göre, on beşinci yüzyıla kadar milliyetçiliğin en küçük belirtisi bile bulunmamaktadır. Tipografik alfabenin matbaada basılır hale gelmesiyle birlikte …

Daha Fazlasını Oku

Akışlar Uzamında Kaybolan Zaman ve Gerçek Sanallık Kültürü

“Sanal” kavramı genelde internet teknolojileri ve sosyal medya iş birliği içinde algılanmaktadır. Fakat Castells, hem bu kavrama dayandırarak yeni bir kültürün tanımını yapmaktadır hem de duyusal iletişimin başlangıcına kadar tarihsel bir derinlik vererek yeni bir perspektif sunmaktadır. Gerçek ile sanalın bir potada eritildiği ve zamansız bir zamana ulaşıldığı bu düşünce …

Daha Fazlasını Oku