Sophos Akademi

  1. Anasayfa
  2. Hakkımızda

Hakkımızda

Sophos Akademi Sophos Akademi -

SOPHOS AKADEMİ: POPÜLER BİLİM, TEKNOLOJİ VE FELSEFE AKADEMİSİ

Sophos Akademi, 2017 yılında Sophos Yayıncılık tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren bir popüler bilim akademisi olarak kuruldu. Sophos Akademi’nin internet sitesi olan www.sophosakademi.org, aynı zamanda akademinin dijital platformudur.  Platform, kendi adıyla yayın yapan bir YouTube kanalı ile Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarına da sahiptir.

Sophos Akademi, tematik bir haber portalı olarak tasarlandı. Bu siteyle bilimsel, teknolojik ve felsefi gelişmelerden insanları haberdar etmek istiyoruz.

Sophos Akademi, üçüncü milenyumda insanlığın geleceğini yeni biçimde dizayn etmeye liderlik eden bilim, teknoloji ve felsefe disiplinlerine odaklanır. Bilişim etiği, genetik gelişmelerin felsefi yönü, dijital iletişim teknolojilerinin gözetim ve denetim boyutu, yapay zekanın antropolojik etkileri, dilin anlam ve dünya görüşü oluşturma üzerine etkileri, sanal gerçekliğin ontolojik yapısı; makineleşme, dijitalleşme ve teknolojikleşmenin felsefi ve etik boyutu, dijital din, dijital sanat, sosyal medya ve dijital kültüre özel bir önem verir. 

Sophos Akademi‘nin yazıları; popüler bilim, en yeni teknolojiler, bilişim ve iletişim teknolojileri ve uygulamalı felsefenin popüler kavramlarıyla doludur.

Sophos Akademi‘nin genç yazarları, yaşanan bilişim devriminin farkındalar, insanları dijital geleceğe uyandırma konusunda tutkulu bir özveri sergiliyorlar. Tıpkı, geçmişteki Tarım Devrimi, Rönesans ve Sanayi Devrimi gibi bugün bir bilişim devriminin yaşandığının farkındalar.

Sophos Akademi‘deki yazıları okuyan internet kullanıcıları, düşünce dünyalarını genişletebilir, gündelik yaşamda kullandıkları sözcüklere yenilerini ekleyebilir, bilimsel bir bakış açısı kazabilirler.

Sophos Akademi; şeffaf, minimum ve uzlaşıma dayalı, ayrıca güncellenebilir yayıncılık prensiplerine bağlı olmayı sever. İşte şimdilik gönülden bağlı olduğumuz prensipler:

  • Açıklık: Tartışmaya, yeni fikirlere, alternatif bakış açılarına açıklık
  • Dönüşüm: Her olayda geleneksel olanın değişimine, dijital dönüşüme tanıklık etmek
  • Çoklu neden-sonuç: Olayların çok boyutlu etkisini hesaba katmak
  • Geleceğin inşası: Geleceği birlikte inşa etme inancını ve geleceğe hazırlanma düşüncesini paylaşmak
  • Birlikte mevcudiyet: Fiziki coğrafya, bitkiler, hayvanlar, insanlarla hatta artık makinelerle birlikte yaşamak
  • Özgür düşünce: Dünyayı güzelleştirmek için zihnini özgürce kullanmak

Sophos Akademi; verinin ve felsefenin rehberlik ettiği bir yaşam hayal eder. Onu takip edenlere vadettiği tek şey hayatlarına bilgelik katmaktır. Sophos Akademi’nin mottosu bu yüzden böyledir: Hayata bilimsellik katar.

Sophos Akademi, 2021