Sophos Akademi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Bilişim ve Teknoloji
  4. »
  5. COVID-19’un Sosyal Ticaret Üzerindeki Etkisi

COVID-19’un Sosyal Ticaret Üzerindeki Etkisi

Pandemide insanların sosyal medyada her zamankinden daha fazla zaman geçirmesi ve kısıtlamalar süresince açılamayan fiziki mağazalar gibi sebeplerle firmalar, mağaza ve markalarını sosyal medyada sunmaya başlamışlardır. Web 2.0 teknolojileriyle birlikte hayatlarımızda yer edinen sosyal platformlar yalnız gündelik yaşamı değil, ticareti de değiştirmiştir. Pandemi etkisiyle sosyal ticaretin benimsenmesi sosyal medya uygulamalarını potansiyel mağazalara dönüştürmektedir.

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de COVID- 19 döneminde kullanımı artan sosyal medya ile e-ticaretin sosyal ticarete dönüşümü incelenmiştir. Pandemi döneminde e-ticarette sosyal medyadan faydalanılması durumunun Türkiye’deki e-ticaret sektöründe de geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Alamaslı, Akçay ve Sütcü’nün yayınlanan makalelerinde Türkiye’nin önde gelen e-ticaret firmalarından beşinin Mart-Aralık 2020 tarihleri arasındaki Instagram gönderileri içerik analizi ve  ANOVA ile regresyon-korelasyon analizleri kullanılarak incelenmiş.

Bu analiz sonucuna göre, Türkiye’de sosyal medyanın yüksek etkileşim sağlama gücünün e-ticaret firmaları tarafından sosyal medyada kullanıldığı görülmüştür. Çalışmada Türkiye’de COVID-19 döneminde e-ticaret hacminin arttığı ve sosyal medyanın bu bağlamda pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiş ve COVID-19 dönemi süresince incelenen beş e-ticaret firmasının takipçi sayılarının sürekli artış gösterdiği ve yapılan paylaşımların etkileşim oranlarının arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, COVID-19 hasta sayılarındaki artış ile firmaların Instagram’daki takipçi sayılarının artışı arasında pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın ayrıntılarına linkten ulaşabilirsiniz.

Elektronik ticaret; taraflar arasında sadece alım satım işlemleri ile kısıtlı olmayan aksine internet ve diğer ağları kullanarak çeşitli veri, mal veya hizmetleri satmak, satın almak veya bunların ticaretini yapmak anlamına gelmektedir.

Sosyal ticaret: E-ticaretin yeni versiyonu ya da e-ticaret 2.0, sosyal medya üzerinden gelişimini sürdürdüğü için sosyal ticaret olarak adlandırılmaktadır. Marsden’e göre, “sosyal etkileşimi kolaylaştırmak ve çevrim içi alışveriş deneyimini geliştirmek için sosyal medyayı kullanan e-ticaretin bir alt kümesi” (Marsden, 2010); Huang ve Benyoucef’e göre “müşterilerin çevrim içi pazaryerleri ve topluluklar içinde ürün ve hizmet satın almalarına ve karar vermelerine yardımcı olmak için sosyal etkileşimi ve kullanıcı tarafından oluşturulan özgün içeriği destekleyen sosyal medya ve Web 2.0 teknolojilerini kullanan internet tabanlı ticari bir uygulama” (Huang & Benyoucef, 2013); Gatautis ve Medziausiene göre ise, “ürün ve hizmetlerin çevrim içi satın alınmasına ve satılmasına yardımcı olmak için sosyal medyayı, sosyal etkileşimi destekleyen çevrim içi medyayı ve kullanıcı katkılarını kullanmayı içeren aktiviteler” (Gatautis & Medziausiene, 2014) olarak açıklanmaktadır.

 

Kaynak: COVID-19 Dönemi Türkiye’sinde Sosyal Medyanın E-Ticaret Üzerindeki Etkisi: Instagram Örneği

Irmak Koç Alamaslı, Elif Akçay, Cem Sefa Sütcü – 2022

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir